CFAH “Klassik mətnlərdə təsəvvüf simvolikası” mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti