Akademik Tələblər

Tədris proqramları aşağıdakı 3 əsas hissədən ibarətdir:

  • Universitet tələbləri (UT)
  • Ümumtəhsil tələbləri (ÜTT)
  • İxtisas tələbləri (İT)
Film about Khazar University