Şura

Elza Səmədova, Fəlsəfə elmləri doktoru (Təhsil fakültəsinin dekanı), sədr            

Vurğun Əyyub, Fəlsəfə elmləri doktoru (Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamenti)     

Roza Arazova, Fəlsəfə elmləri doktoru (Tarix və Arxeologiya departamenti)                  

Nuru Səfərov, Fəlsəfə elmləri doktoru (Kompüter elmləri departamenti)                   

Rövşən Abbasov,  Fəlsəfə elmləri doktoru (Coğrafiya və Ətraf mühit departamenti)                                                                   

İradə Xəlilova, Fəlsəfə elmləri doktoru (Biologiya departamenti)                                                                   

Əli Hüseynli, Fəlsəfə elmləri doktoru (Riyaziyyat departamenti)

Aygün Verdiyeva, Fəlsəfə doktoru, tələbə (Təhsil departamenti), katib

Film about Khazar University