Təchizat


Departamentin nəzdində olan laboratoriyasında aşağıdakı müasir iri tədris sistemi mövcuddur:

(Avadanlıqlar əsasən Tayvanın K&H MFG. CO., LTD. şirkətindən alınmışdır)

 

• RABİTƏNIN ƏSASLARI LABORATORİYASI

KL-900A telekommunikasiya kursunun fundamental səviyyədə mövzuları üçün təcrübələrin aparılmasını əhatə edir. Telekommunikasiya laboratoriya işlərinin operativ aspektləri ilə tanış olmaq, bu tələbələrə əsas anlayışları aydın şəkildə eksperimental olaraq görünüşlü başa düşməyə imkan verir.

 

ANALOQ RABİTƏ

- RF Ossilyator eksperimenti

- İkinci dərəcəli LPF və HPF eksperimenti

- AM Modulyator eksperimenti

- AM Demodulyator eksperimenti

- DSB-SC və SSB Modulyator eksperimenti

- DSB-SC və SSB Demodulyator eksperimenti

- FM Modulyator eksperimenti

- FM Demodulyator eksperimenti

- PLL tezlik sintezi

- TDM Multiplekser eksperimenti

- TDM Demultiplekser eksperimenti

- FDM Multiplekser eksperimenti

- FDM Demultiplekser eksperimenti

- Multiplier tezlik Up/Down çevirici eksperimenti

- Tezlik daşıyıcının bərpası eksperimenti

- Sinxron saat bərpası eksperimenti

 RƏQƏMSAL RABİTƏ

- Analoqdan rəqəmsala keçid eksperimenti

- Rəqəmsaldan analoqa keçid eksperimenti

- PWM Modulyator eksperimenti

- PWM Demodulyator eksperimenti

- FSK Modulyator eksperimenti

- FSK Demodulyator eksperimenti

- CVSD Modulyators və Demodulyator

  Kodlaşma / dekodlaşma

- ASK Modulyator / Demodulyator

- PSK / QPSK Modulyator / Demodulyator

 

 -Bu təlimçi eksperimental sxemlər ilə əsas modulları özündə birləşdirir. Bu rabitənin əsasları kursunu tam əhatə edir.
-KL-900A enerji təchizatı qurğusu və siqnal qurğusu ilə təchiz olunub. Tələbələr yalnız müstəqil müxtəlif eksperimentlərin tamlığı üçün osilloqraf və ya Spectrum Analyzer-ə malik olmalıdır.
-Açıq-modernləşmə sxeminə malik olmaqla bu təcrübələr geniş imkan diapazonuna şərait yaradır.

 

• AM/FM ötürücü və qəbuledici sistemi

       AM ötürücü, hansı ki, ideal olaraq 1 MHs şüalanma üçün yararlıdır
       AM qəbuledici: 535KHs ~ 1605KHs tezlik diapazonlu
       Əla FM ötürücü, hansı ki, aralıq 10,7MHs tezliyi hasil etməyə qadirdir.
       FM qəbuledici: 88 MHs ~ 108 MHs tezlik diapazonu

 

• FIBER-OPTIK ÖTÜRÜCÜ TƏLİM SİSTEMİ

 Fiber optik rabitə yüksək transfer sürətinə və böyük tutumluğuna görə müasir dövrdə ən populyar texnologiyalardan biridir.

       KL-900D bütün sınaqlar üçün transmissiya mediası kimi optik lifdən istifadə edilir.

       Dörd müxtəlif yollarla verilənlərin ötürülməsi (özünü modullamaqla ötürülmə, modul üçün modul ötürülməsi, PC-dən modul ötürülməsi, və moduldan - PC ötürülmə) və müxtəlif modulyasiya / demodulyasiya üsulları (CVSD, FSK, s.) təlim sistemində öyrənilir, istifadəçilər fiber-optik ötürülməsi işlərinin çox aydın görünüşünü əldə edə bilirlər.

- Fiber-optik eksperimentlərin xarakteristikaları

- Fiber-optik eksperimentlərin tətbiqi

- Fiber optikdə işıq mənbələri

- İşıq və fiber optik qarşılıqlı əlaqə eksperimentləri

- Fiber optik ötürülmə eksperimentləri

- Fiber optik sistemlər üçün qəbuledicilər eksperimentləri

- Fiber optik genişləndiricilər və şəbəkə eksperimentləri

- Fiber optik konnektorlar və itgi-siqnal eksperimentlər

- Fiber optik verilənlər-ötürülmə-özü-transiver eksperimentləri

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə -ikili-transiver eksperimentləri

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə - PC-yə modul eksperimentləri

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə - PC-yə modul eksperimentləri

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə - CVSD modulyasiya və demodulyasiya eksperimentləri (əlavə)

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə - ASK modulyasiya və demodulyasiya eksperimentləri (əlavə)

- Fiber optik verilənlər - ötürülmə - PSK/QPSK modulyasiya və demodulyasiya eksperimentləri (əlavə)

 

 EKSPERİMENTAL MODULLAR

- Sistemdə istifadə olunan 2mm-lik əlaqələndirici lif

- Quraşdırıcı bloklar və sxemlərin komponentlərinin simvolu hər modulun səthində çap olunmuşdur.

- Modullar plastik qutuları (255 x 165 x 30 mm ± 10%)  ilə təmin edilir

- Hərtərəfli eksperimental dərslik

- Səhvlərə yol verməmək üçün sxemlərdə körpü sancaqlardan istifadə edilir

 

• ELEKTRİK DÖVRƏLƏRİNİN ƏSASLARI LABORATORİYASI

 KL-210 elektrik, mexaniki, avtomatik, avtomobil, elmi, məişət və elektron mühəndisliyinin tədrisində idealdır.

Elektrik enerji mənbəyi, funksional generator və əsas qurğularda quraşdırılan analoq və rəqəmsal ölçmələr üzrə eksperimentlərdə elektrik dövrələri üçün bütün zəruri avadanlıqlar üçün tələb olunan eksperimentlər aparılır.

Elektrik dövrələrinin bütün əsas mövzuları müxtəlif modullar vasitəsi ilə tədqiq olunur.

 

- Elektrik, elektronika və rəqəmsal məntiq sxemlərini konstruktiv öyrənmək baxımından tələbələr üçün idealdır

- Təhsilin səmərəliliyi üçün, elektrik enerji mənbəyi, funksional generator və ölçü vahidlərinin hamısı daxil edilir.

- Bütün qida mənbələri qısaqapanmaya qarşı müdafiə sistemi ilə təchiz edilir.

- Bir əsas qurğu ilə istifadəçi müxtəlif öyrənmə mövzuları üçün lazım modulları seçə bilər.

 

• BIOTİBBİ ÖLÇÜ SİSTEMLƏRİ

Bu avadanlıq tələbələr üçün praktik şəkildə öyrənməklə xüsusi ölçü sxemlərin hazırlanması və əsas fizioloji siqnalları necə aşkar etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, tələbələr aydın şəkildə sensorlar və çeviricilərin elektrik xüsusiyyətlərini başa düşür.

       KL-720 doqquz moduldan ibarətdir: elektrokardioqram ölçmə, elektromioqram ölçmə, electrookuloqram ölçmə, elektroensofaloqram ölçülməsi, qan təzyiqi ölçmə, fotopletismoqram ölçmə, tənəffüs alma qeyedicisi, nəbz ölçən və bədən impedans qeydedicisi modulları ilə təchiz olunub.


       Sensorlar və çeviricilər bu avadanlıqlarda istifadə olunaraq təzyiq çeviricilər, infraqırmızı fotoçevirici, gərginlik cihazları, temperatur sensorları və səthi elektrodlar timsalında işlədilir.

       Hər bir modul tezlik, buraxma zolağının eni və güclənmə əmsalı kimi müəyyən test nöqtələrinə malikdir. Belə ki, tələbələr fizioloji siqnal və hər dövrə mərhələsi arasında korrelyasiyanı başa düşməlidirlər.

- KL-75001 Elektrokardioqram (ECG) ölçməsi

- KL-75002 Elektromioqram (EMG) ölçməsi

- KL-75003 Elektrookuloqram (EOG) ölçməsi

- KL-75004 Elektroensofaloqram (EEG) ölçməsi

- KL-75005 Qan təzyiqi ölçməsi

- KL-75006 Fotopletismoqram ölçməsi

- KL-75007 Tənəffüs qeydedicisi

- KL-75008 Nəbz ölçməsi

- KL-75009 Bədən inpendansının qeydedilməsi

 EKSPERIMENTAL MODULLARIN XÜSUSIYYƏTLƏRI

- Bütün klemmalar modulda 2mm-lik sıxaclar qəbul edir.

- Dövrə simvolları, bloklar və komponentlər hər bir modulun üzərində çap olunmuşdur.

- Modullar plastik korpusda bərkidilmişdir.

- Ölçü: 255x165x30mm ± 10%

- Modullar münasib şəkildə saxlanma üçün şkafa malikdir

- Kompleks şəkildə eksperiment aparılma metodikası təqdim olunur.

 

 

• SƏNAYE ELEKTRONİK TƏLİM KOMPLEKTİ

 Bu hazırki dövrdə elektron avadanlıqların quraşdırılması və saxlanmasını bilmək imkanı yaradaraq texniki ixtisasçıların hazırlanmasında mühüm olmuşdur.

       Yaxşı texniklər ən müasir texnologiyaların və çevik innovativ məhsulların hazirki durumuna uyğulaşmalıdır.

       Bizim sistem bu cür texniki təhsil üçün nəzərdə tutulub. Əslində, KL-500 güc elektronika və sənaye elektronikasının öyrənilməsi üçün nəzəri və praktiki kurslara adaptasiya olunmuşdur.


- Qida mənbələri qurğularının eksperimentləri

- UJT eksperimentləri

- PUT eksperimentləri

- PUT və SCR eksperimentləri

- SCS eksperimentləri

- UJT və PUT Triqqer SCR eksperimentləri

- SCR Nəzarət DC Motor və DIAC, TRIAC

- Avtomatik Nəzarət Lampa, TRIAC Nəzarət Sürət eksperimentləri

- Radio Temperatur, Foto-Cüt və Touch nəzarət eksperimentləri

- Yüksək/Alçaq gərginlik ayırıcıları və Flash nəzarət eksperimentləri

- TRIAC maye səviyyəsi və IC zaman qoşquları eksperimentləri

- Rəqəmsal siqnal Driverləri və sıfır-gərginlik qoşqusu eksperimentləri

- Sıfır-gərginlik qoşqusu eksperimentləri

- SCR çevirici eksperimentləri

- SCR düzləndirici dövrələr eksperimentləri

- JFET/MOSFET xarakteristikalar və MOSFET sürətə nəzarət eksperimentləri

- IGBT xarakteristikalar və IGBT sürətə nəzarət eksperimentləri

 

-          Nəzəri biliklər və praktik eksperimentləri özündə cəmləşdirən tədqiqatlar

-          Sənaye tipli komponent, qurğu və sxemlərdən istifadə olunması

 

• MƏNTİQ LABORATORİYASI

Bu IDL-400 məntiq təlimçisi əsas məntiq nəzəriyyəsini daha yaxşı anlamaq üçün məntiqi yeni öyrənməyə başlayanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. IDL-400 konstruktiv olaraq asanlıqla işləyir və anlamaq asandır. Bu avadanlıq müxtəlif növ əsas məntiq açarları, LED indikatorları, qısa qapanmadan qorunma ilə DC elektrik enerji mənbəyi, nəbz generatoru və maket lövhə üzərində lehimlə təchiz olunub.

 

• ANALOQ LABORATORİYASI

Bu IDL-600 məntiq təlimçisi analoq nəzəriyyəsini daha yaxşı anlamaq üçün yeni öyrənməyə başlayanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. IDL-600 konstruktiv olaraq asanlıqla işləyir və anlamaq asandır.

 

• RƏQƏMSAL LABORATORİYA

Bu IDL-800 rəqəmsal laboratoriyası məntiq və analoq nəzəriyyələrini anlamanı gücləndirmək üçün yeni başlayanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. IDL-800 konstruktiv olaraq asanlıqla işləyir və anlamaq asandır.• ALTERNATİV ENERJİ LABORATORİYASI

1)    GES-100  

GÜNƏŞ ELEMENTİ TRENAJORU (DAXİLDİR GES-18001, GES-13001, GES-13003 DAQ WINDOWS 7/VISTA/XP/2000 ÜÇÜN VƏ GES-19001 AKSESUARLARA DAXİLDİR GES-18002 VƏ TES-1333 GÜNƏŞ ŞÜALANMA ENERJİSİ  GÜCÜ ÖLÇƏN)

DPS-1303AP – İKİLİ DC QİDA MƏNBƏYİ (0+-30V, 3A)

     


2)    GES-200

KÜLƏK ENERJİSİ TRENAJORU (DAXİLDİR GES-28001 - GES-28004, GES-23001, GES-23003 DAQ WINDOWS 7/VISTA/XP/2000 ÜÇÜN, GES-29001 AKSESUARLAR GES-28005, VƏ GES-29002 QORUYUCU ÖRTÜK)

 

3)    GES-300

H2/O2 İSTİLİK ELEMENTİ TRENAJORU (DAXİLDİR GES-31001, GES-33001, AKSESUARLAR GES-39001 VƏ DAQ GES-13003)

   

4)    KL-310

GENİŞLƏNMİŞ RƏQƏMSAL MƏNTİQ LABORATORİYASI (DAXİLDİR: ƏSAS QURĞULAR KL-32001, KL-34001 -  KL-340011 MODULLAR VƏ AKSESUARLAR KL-39001 (KL-34011 ÜÇÜN USB BLASTER)

 

5)    KL-600

MIKROKOMPYUTER HƏSSASLIQLI İDARƏETMƏ SİSTEMİ (DAXİLDİR: KL-61001A, KL-63001 -  KL-63017, KL-68001 TO KL-68009 & KL-68011, LP-520D MƏNTİQ ZONDU VƏ DPS-1303AP İKİLİ SABİT CƏRƏYAN MƏNBƏYİ)


6)    CIC-500

DSP İNKİŞAF VƏ EKSPERİMENTAL SİSTEMLƏR –TAM VERSİYA PAKETİ (O CÜMLƏDƏN CIC-520, CI-51001, ƏLAVƏ MODULLAR CI-53001 - CI-53004, CI-53006, SOFTWARE, AKSESUARLAR VƏ USB XDS510)

 

7)    PLC-200

PROQRAMLAŞDIRILAN MƏNTİQ KONTROLLERİ (SIEMENS PLC) TRENAJORU (SOFTWARE VƏ KABEL VƏ RUS/İNGİLİS DİLİNDƏ METODİK VƏSAİT)

  

 

• ÜMUMİ FİZİKA LABORATORİYASI

1) Elektromaqnit induksiyası və Faradey qanunu

2) Solenoidin maqnit sahəsi

3) Dəyişən cərəyan mənbəli dəyişən cərəyan dövrəsi

4) Holl effekti

5) Səs gücləndirici

6) Fotoelectrik effekti

  

• GÜNƏŞ ENERJİSİ İLƏ İŞLƏYƏN AVTOMOBİL

Elektronika departamentində tələbə qrupu günəş enerjisi ilə işləyən və gücü 60Vatt olan mini avtomobil hazırlamışdır.

         
Film about Khazar University