Xəzər Universitetinin nəşriyyatı

Fəаliyyətdə оlduğu dövrdən Xəzər Univеrsitəsində Nəşriyyаt (Kha­zar University Press) fəаliyyət göstərir.

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı - universitetin kitab, jurnal və digər çap məhsullarını, eləcə də kənardan müraciətləri dəyərləndirən və nəşrə hazırlayan bir qurumdur.  

Nəşriyyatın fəaliyyət dairəsinə dərslik, monoqrafiya, konfrans materialları, elmi-tədqiqat jurnalları, tərcümə layihələri (ingilis və başqa dillərdən Azərbaycan dilinə və həmçinin, Azərbaycan və rus dillərindən ingilis və başqa dillərə tərcümə olunmuş kitab və məqalələr), eləcə də bədii ədəbiyyat nəşri daxildir.

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı öz məhsulları və fəaliyyəti ilə beynəlxalq aləmdə də tanınır, onun nəşrləri və əməkdaşları bir sıra ölkələrdə sərgi, yarmarka, treyninq və digər program və tədbirlərdə iştirak edirlər.

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı Azərbaycan ISBN agentliyi və Azərbaycan ISMN agentliyi - beynəlxalq kitab və musiqi əsərlərinin standartlaşdırılması Milli Agentliyi kimi də fəaliyyət göstərir. http://www.ismninternational.org/agencies/azerbaijan.html


Əlaqə: 

Ünvan:    AZ1096 Bakı, Məhsəti küçəsi 41, Xəzər Universiteti

Telefon:   (+994 12) 4217916 (210)

                (+994 50) 3554806 (mobil)

Faks:       (+994 12) 498 93 79

              zyusifoglu@khazar.org

Film about Khazar University