CFAH Boğaziçi Universitetinin prorektoru ilə görüş - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti