CFAH Cənubi Qafqazdakı siyasi dəyişikliklər mövzusunda mühazirə - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti