CFAH AZƏRTAC: Elmin İnkişafı Fondunun qrantını qazanmış layihənin tədqiqat işləri davam etdirilir - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti