İşçi heyəti

Zivər Hüseynli Baylan

Dillər və mədəniyyətlər departamentinin koordinatotu 

Fars dili və ədəbiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru (Tehran Universiteti, İran)

Fars dili və ədəbiyyatı üzrə fəlsəfə magistr (Tehran Universiteti, İran)

E-mail: zhuseynova[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (215) Sevinc Allahverdiyeva

Alman dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: sevinj.allahverdiyeva[at]khazar.org


Sədaqət Cumayeva

Alman dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: sadagat.jumayeva[at]khazar.org


Günay Qasımova

İtalyan dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: gunaygasimova[at]gmail.com


Li Ya

Çin dili və Ədəbiyyatı müəllimi

MS in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Peking University, China)

E-mail: xiaoying796[at]163.com

Vəfa Bağırzadə

Instructor of French Language and Literature 

E-mail: vafabagirzade[at]yahoo.com