CFAH “Xəzər”in müəlliminin məqaləsi beynəlxalq elmi simpoziumun toplusunda - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti