CFAH Xəzər Universitetinin tədqiqat işi ABŞ-ın Fullbright proqramının qalibi oldu - XƏBƏRLƏR-Xəzər Universiteti