Syllabus

Spring 2018

Azerbaijani language (A)

Azərbaycan dili Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -4 Reyhan Mədətova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarix -2 Vurğun Əyyub

Azərbaycan dili Tünzalə Seyfullayeva

Azərbaycan dili Sevinc Ağayeva (Humanities and Social Sciences)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -2 İlahə Qurbanlı

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Humanities and Social Sciences)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Education)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Economics and Management)

Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası Reyhan Mədətova

Azərbaycan dili Elmira Məmmədova-Kekeç

Dünya ədəbiyyatı -2 Qardaşxan Əzizxanlı

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi -6 Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dramaturgiyası Dilbər Zeynalova

Onomastika (Azərbaycan dilinin onomologiyası) Qətibə Quliyeva

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -4 Vurğun Əyyub 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi Qətibə Quliyeva

Müasir Azərbaycan Dili -2 Qətibə Mahmudova

Azerbaijani Language for Foreigners Vafa Aslanova

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Aynur Qəzənfərqızı (Humanities and Social Sciences)

Nitq mədəniyyətinin Əsasları Əsmər Yusifzadə

Türk ləhcələrinin müqayisəli qrammatikası Elza Səmədova

Fall 2017

Sillabus Azerbaijani language 1 Reyhan Madatova Fall 2017

Sillabus Modern Azerbaijani Literature 1 Reyhan Madatova Fall 2017

Sillabus Modern Azerbaijani language 3 Reyhan Madatova Fall 2017

Sillabus Azerbaijani literature 1 Dilbar Zeynalova Fall 2017

Sillabus Azerbaijani literature 2 Dilbar Zeynalova Fall 2017

Sillabus History of  Azerbaijani literature 5 Dilbar Zeynalova Fall 2017

Sillabus History of Azerbaijani Literature 1Vurgun Eyyub Fall 2017

Sillabus History of Azerbaijani literature 3 Vurgun Eyyub Fall 2017

Sillabus Enviroment of Eastern language and Azerbaijani literature Elmira Mammadova-Kekeç Fall 2017

Sillabus World children literature Elmira Mammadova Fall 2017

Sillabus Modern Azerbaijani language 1 Ilaha Qurbanova Fall 2017

Sillabus Modern Azerbaijani language 3 Ilaha Qurbanova Fall 2017 

Sillabus Fundamentals of linguistics Ilaha Qurbanova Fall 2017

Sillabus Introduction to Turcology Ilaha Qurbanova Fall 2017

Sillabus Azerbaijani language Sevinc Agayeva Fall 2017

Sillabus Azerbaijani literature 1 Khatira Yusifova Fall 2017

Sillabus Old Alphabet Khatira Yusifova Fall 2017

Sillabis World literature Gardashkhan Ezizkhanli Fall 2017

Sillabus Old Alphebet Zivar Huseynli-Baylan Fall 2017

Sillabus İmmigrant literature Tunzala Seyfullayeva Fall 2017

Sillabus Modern Literary Movements Dilbar Zeynalova Fall 2017

Sillabus Modern Azerbaijani language-1 Gatiba Mahmudova Fall 2017

Sillabus Morphological analyses Gatiba Mahmudova Fall 2017

Sillabus Phonology Gatiba Mahmudova Fall 2017

Film about Khazar University