Tələbə təşkilatları


Xəzər universitetində müxtəlif tələbə təşkilatları və  klubları fəaliyyət göstərir.

Hər-hansı bir tələbə təşkilatı fəaliyyətə başlamaq üşün öz nizamnaməsini Universitet Şurasına təqdim etməli və qeydiyyatdan keçməlidir.

Universitetdə bir sıra tələbə təşkilatları ilə yanaşı müxtəlif ölkələrdən olan tələbələrin tələbə təşkilatları və müxtəlif maraqlar çərçivəsində klub və dərnəklər fəaliyyət göstərir. O cümlədən, yumor klubu, rəqs dərnəyi, xarici dil araşdırmaları klubu kimi bir sıra klublar və qruplar mövcuddur.

Tələbə təşkilatlarının bəziləri əhalinin ehtiyacı olan təbəqəsinə, yaşlı və əlil insanlara yardım etmək üçün yaradılan könüllü təşkilatlardır.

Xəzər Universiteti klub və peşə yönümlü tələbə təşkilatları vasitəsilə tələbələrdə öz peşələrinə olan marağın artmasını da aşılayır. Məsələn, universitetdə Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin tələbə bölməsi və digər peşə yönümlü tələbə təşkilatları uğurla fəaliyyət göstərir.

 Tələbə Məclisi

Tələbə Məclisi Xəzər Universitetinin əsas tələbə təşkilatıdır. Bu təşkilat Tələbə Məclisi Prezidenti, Vitse-prezident və digər lider tələbə-şəxsiyyətlərdən təşkil olunmuş Tələbə Senatı tərəfindən öz nizamnaməsi əsasında idarə edilir. Tələbə Məclisi öz fəaliyyətini müxtəlif departamentlər üzrə qurmuşdur:

 Təhsil departamenti

 • Tələbələrin təhsil aldıqları müddətdə meydana çıxan hər cür problemlərini həll etməyə kömək edir
 • Tələbələrlə fakultə və işçi heyət arasında görüşlər keçirir
 •  Müxtəlif maraq klubları təşkil edir
 •  Tələbə sorğusunun keçirilməsi prosesinə kömək edir

Mədəniyyət departamenti 

 • Azərbaycan mədəniyyətini yerli və beynəlxalq tələbələr arasında təbliğ edir və digər milli mədəniyyətlər haqqında məlumat verir
 • Universitetin mahnı və rəqs ansambıllarının konsert və təqdimatlarına dəstək göstərir

İdman departamenti 

 • Universitet tələbələrini müxtəlif idman növləri üzrə yarışlarda iştirak etməyə həvəsləndirir
 • Yerli çempionat və turnirlər təşkil edir

Hüquq departamenti 

 • Tələbə Məclisinin rəsmi sənədlərini hazırlayır və onların hüquqi baxımdan düzgün tətbiqinə nəzarət edir
 • Universitet tələbələrinin hüquqlarının qorunmasına nəzarət edir

Tələbələrin mətbuat departamenti 

 • Xəzər Xəbər jurnalı üçün müxtəlif məqalə və xəbərlər hazırlayır
 • Universitetdə həyata keçirilən maraqlı tədbirlər haqqında yazılar dərc etdirir


Kommunikasiya və informasiya departamenti

 • Universitetlə bağlı yenilikləri universitet ictimaiyyətinə çatdırır


İctimai əlaqələr departamenti 

 • Xəzər universiteti və tələbə məclisi haqqında məlumatları yayır
 • Orta məktəblər və digər universitetlərlə əlaqələr yaradır
 • Beynəlxalq kompaniya və təşkilatlarla əməkdaşlıq edir


Sponsor axtarışı departamenti 

 • Nazirliklər, QHT, tələbə təşkilatları, beynəlxalq fondlarla birgə yeni layihələr təşkil edir və  müəyyən münasibətlər qurur. 


Məzunlarla əlaqələrin yaradılması departamenti 

 • Məzunların uğurlarını izləmək və onların daimi olaraq universitetlə əlaqədə olmalarını təmin etmək məqsədi ilə Məzunlar Birliyi ilə birlikdə işləyir 


Beynəlxalq tələbələr departamenti 

 • Xəzər Universitetində təhsil aldıqları zaman xarici tələbələrin universitet həyatına və ictimai həyata uyğunlaşmasına köməklik göstərir.


Debat klubu 

 • Müxtəlif treyninq və debatlar təşkil edir. 


Film about Khazar University