Elmi-tədqiqat


Tədqiqat sahələri antik fəlsəfə, metafizika, ontologiya, etika, din fəlsəfəsi, mədəniyyət fəlsəfəsi, dil fəlsəfəsi və 20-ci əsrin Yaxın Şərq,  Hinduizm və Çin fəlsəfəsini əhatə edir. 
Film about Khazar University