Field Work

Çöl işi coğrafiya fənləri üçün vacibdir və mövzu bilik və bacarıqların inkişafı üçün əsas kimi geniş tanınır. Tələbələr məlumat toplamaq, nümunə götürmək və təbii prosesləri müşahidə etmək üçün müntəzəm olaraq çöl işlərinə daxil olur.
Film about Khazar University