Layihələr

2017-2018: Uşaqlar üçün İqlim Analizinin Təhlili, uşaqları təsir edən iqlim, enerji və ətraf mühitlə bağlı məsələlərin təməl vəziyyətini qiymətləndirməyi hədəfləyir. Tədqiqatlar uşaqlar, ətraf mühit və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı bir neçə tədqiqat işi aparan partiyalara, bütün maraqlı tərəflərə, nazirliklərə, icmalara və beynəlxalq təşkilatlara baxır. Hesabatda uşaqlar, ətraf mühit və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı hazırkı hökumət və icma siyasəti də nəzərdən keçiriləcək və mövcud vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün tövsiyələr veriləcək. 


2016-2018: Uşaq Mərkəzləşdirilmiş Fəlakət Riskinin Qiymətləndirilməsi. Bu tədqiqatın əsas məqsədi kənd yerlərində uşaq mərkəzli risk qiymətləndirməsini etməkdir. Fəlakət riskinin qiymətləndirilməsi və Xəritəçəkmə təhlükələr, ehtimallar və təsirlər haqqında məlumatların toplanması və təhlili, eləcə də əhalinin bu təhlükələrə zəif olmasıdır. DRA və xəritəçəkmə məqsədi hədəflənmiş sahədəki təhlükə və zəiflik ilə bağlı aydın şəkil verməkdir. Bu məlumat maarifləndirmə işinin ilkin mərhələsində olan məlumatlandırma prosesində istifadə olunur.


2014-2016: Xocasən gölünün su balansı. Tədqiqatın məqsədi suyun bütün növləri və nəticələri ilə bağlı ətraflı ölçmə və qiymətləndirmə tələb edən Xocalı gölünün su balansını qiymətləndirməkdir. Qiymətləndirmə metodları axınların və axınların birbaşa ölçülməsini, meteoroloji məlumatların işlənməsini və hidroloji modellərin tətbiqini əhatə edən geniş tədbirlərdən ibarətdir.


2011-2012: Xəzər nərə balıqlarının yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bu iş Rufford fondu tərəfindən dəstəkləndi. Tədqiqat gənc balıqların borulara sövq edilməməsi üçün su təchizatı sahələrini xüsusi avadanlıqlarla təmin etməkdir. Azərbaycanın çayları Xəzər dənizi nərə balığı üçün üstünlük təşkil edən zeytun meyvələridır. Xəzər dənizi dünyanın nərə balıqlarının 90% -dən çoxunu təşkil edir. Avropa nərə balığı və rus nərə balığı ən qiymətli nümayəndələrdir və qara kürü yalnız mənbəyidir. Bu növlər çaylarınızı yumurtlama zonasına qədər köçürür. Aydındır ki, bu çaylarda balıq hərəkətləri iqtisadiyyat üçün vacibdir. Beləliklə, nərə balığının populyasiyasına yüksək həcmli nasosların təsirinin anlaşılması kürü sənayesi və su təsərrüfatı müəssisələri üçün vacibdir.

 

2011-2012: Böyük Bakı ərazisi üçün vahid şəhərsal su idarəçiliyi işi, iqtisadi qiymətləndirmə.

Ümumilikdə nisbətən yüksək xidmət səviyyəsinə (Bakının əhalisinin təxminən 95 faizi, digər şəhər ərazilərindəki əhalinin 83 faizi) baxmayaraq, Azərbaycanın əksər hissələrində su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin keyfiyyəti və etibarlılığı əhəmiyyətli dərəcədə pisləşib, ciddi narahatlıq yaradır . Tədqiqat su təchizatının hazırkı vəziyyətini qiymətləndirmək və Böyük Bakının ərazisində şəhər suyunu idarə etmək üçün gələcək imkanları qiymətləndirmək məqsədi daşıyır. Bu layihə Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Greater Baku Water Supply layihəsinin bir hissəsidir.

 

2010-2011: Azərbaycanın Dağlıq Akarsularının Ətraf Mühitə Həssaslığının İndekslənməsi. Alman Akademik Mübadilə Xidməti, DAAD tərəfindən maliyyələşdirilir. Bir neçə Azərbaycan axınına sadə ekoloji zəiflik qiymətləndirmə sxemi hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Layihədə suyun çəkilməsi, çirklənmə, iqlim dəyişməsinin axın dəyişkənliyi və torpaqdan istifadəsi ilə bağlı təsiri nəzərə alınır. Bu amillər ətraf mühitin təsirini ölçmək bacarığına əsasən seçilmişdir. Bu faktorların vulnerability qiymətləndirməsinə təsiri regional fərqliliklərə əsasən geniş şəkildə dəyişir.


2009-2010: Kurikulumların İnkişafı Layihəsi: "Xəzər regionunda ekoloji təhlükəsizlik və resursların idarə edilməsi". Mərkəzi Avropa Universitetinin Kurs İnkişafı Müsabiqəsi, Macarıstan.

"Xəzər Hövzəsində Ətraf Mühitin Təhlükəsizliyi və Resursların İdarə olunması" adlı yeni kurs hazırlanıb. Bu, eyni zamanda Xəzər Universitetində (Azərbaycan) və Avrasiya Milli Universitetində (Kazaxstan) tədris olunan regional intizamsızlıq kursudur. Dərs ətraf mühitin mühafizəsi üzrə əsas konsepsiyaları əks etdirir, qlobal və regional ekoloji narahatlıq sahələrini müəyyən edir və effektiv ekoloji idarəetmə strategiyaları və vasitələrini nəzərdən keçirir.

 

2008: Kurikulumların İnkişafı Layihəsi: "Ekoloji İdarəetmə". Mərkəzi Avropa Universitetinin, Macarıstanın hədiyyə.

Ətraf mühitin idarə olunması kursu (EM) ətraf mühitin idarəedilməsi sahəsində ekoloji idarəetmənin bioloji, icma və institusional komponentlərinə girişdir. Bu kurs təbii ehtiyatların keyfiyyətini və miqdarını nəzarət edən təbii və sosial prosesləri vurğulayır.

 

2007-2008: Azərbaycanın orta məktəbləri və Qazaxıstan üçün (Xəzər dənizi ilə bağlı) kurrikulumların hazırlanması .Bu layihə Demokratiya Komissiyasının (ABŞ) kiçik hibeleri ilə təsis edilmişdir. Çünki Xəzər dənizi bir çox ölkəyə iqtisadi dəyər verir, onun resurslarının müdrik idarə olunması regionda sülhün və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün vacibdir. Bununla yanaşı, regional əhalinin maarifləndirilməsinin aşağı səviyyədə olması Xəzər dənizinin resurslarının idarə olunması üçün məqbul həll yollarını tapmağa təhlükə yaradır. Hərtərəfli tədris proqramı bu çatışmazlığı aradan qaldırmağa çalışır və orta məktəb müəllimləri ilə Qazaxıstan və Azərbaycan arasında məsləhətləşmələr aparılır. Proqram geniş yayılmasını təşviq etmək üçün Qazaxıstan və Azərbaycan dillərində dərc edilmişdir.

 

2007: Junior Faculty Development Project (JFDP) Ətraf Mühit Araşdırmaları Proqramı. ABŞ-ın Demokratiya Komissiyası tərəfindən verilən qrant. Bu layihə təhsilə giriş imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif tədris nümunələrinin inkişafına gətirib çıxardı. Bütün inkişaf etmiş tədris modelləri Azərbaycan və Qazaxıstanda kompakt broşura şəklində (əlavə olunur) çap edilmişdir. Bu broşuralar Azərbaycan və Qazaxıstanın 150 məktəb və kitabxanasına göndərildi. Bu materiallar Azərbaycan və Qazaxıstanın məktəb təhsilinin çatışmazlığını aradan qaldırmağa çalışırlar. Məktəb təhsili ətraf mühitə dair ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq üçün mübahisəli ən təsirli vasitədir. Buna görə, müxtəlif təhsil resurslarının inkişafı çox vacibdir. Bundan əlavə, bu layihə gələcəkdə Xəzəryanı ölkələrin müxtəlif ekoloji və sosial problemləri ilə bağlı oxşar tədris modelləri hazırlamaq üçün regional qurumları stimullaşdırır.


2009: Kür çayının kiçik axınlarında suyun çəkilməsinə Ətraf mühitin salınması ilə tanışlıq. ABŞ-ın Junior Faculty İnkişaf Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilir

 

2008: Xəzər dənizinin və futunun ekoloji problemləri

Film about Khazar University