Elmi-tədqiqat

Bölmənin akademik heyəti hazırda Oxu və Yazı kursları üçün yeni kitablar tərtib etmək üzərində çalışır. Bu kitablar Avropa universitetlərinin yüksək standartlarına cavab verəcək tələbələrin dünyagörüşünü genişləndirməkdən ötrü müəyyən edilmişdir. Kitablar üzərində işləyən heyət müxtəlif tədris və əlavə materialların ətraflı tədqiqatını həyata keçirməklə məsuldur.

Bu il Departamentdə əsas tədris olunan fənlərdən "Oxu1" və “yazı 1" adlı yeni intensiv kurslar sistem tətbiq edilmişdir. Bu məqsədlə kafedranın müəllimləri müxtəlif sahələr üzrə bir sıra tədqiqat layihələri işləmiş, habelə müxtəlif tədqiqat sahələri üzrə dərslik və müvafiq materiallar seçmişlər.

Film about Khazar University