Kənar mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilmə

Mütəxəssis qiymətləndirilməsi Təhsil Nazirliyinin mütəxəsisləri tərəfindən həyata keçirilir (universitet fəaliyyətinin ümumi  təhlili).

Mütəxəssis qiymətləndirilməsi həmçinin xarici mütəxəssislər tərəfindən də həyata keçirilir (beynəlxalq layihələr çərçivəsində proqram qiymətləndirilməsi və s.).

Film about Khazar University