Missiyası

Keyfiyyətin Təminatı Sisteminin Xəzər Universitetində yaradılmasının məqsədi, əsasən, aşağıdakılardır:

 • Tədrisin və tədqiqatın keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 • Yeniliyin tətbiqi və təhsil üçün imkanların və mənbələrin araşdırılması;
 • Ali təhsil müəssisələrində idarəetmənin səviyyəsini qaldırmaq;
 • Qiymətləndirmə sistemlərinin formalaşdırılması.

Keyfiyyət göstəriciləri bunlardır:

 • Təhsil, dərs proqramları və tədris planları
 • Tələbələr və tələbələrə dəstək sistemi
 • Tədqiqat və müəllimlik fəaliyyəti
 • Təhsil siyasəti (ciddi tədris mühiti)
 • Maddi-texniki resurslar (binalar, otaqlar, laboratoriyalar, yeməkxana və s.)
 • Kitabxana
 • Ali təhsil müəssisəsinin inkişafı və fəaliyyət planları

Xəzər Universitetində Keyfiyyətin Təminatı Sistemi 2 aspekti əhatə edir:
 • Akademik keyfiyyəti: tədris və təlimin keyfiyyəti, tədris planlarının keyfiyyəti.
 • İnfrastrukturun keyfiyyəti: qurğular, avadanlıqlar.

Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzi 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərir:
 • Kurrikulumların yoxlanılması və təhlili;
 • Tələbələrin öyrənilməsi, təlim və qiymətləndirmə;
 • Kadrların inkişafı və qiymətləndirilməsi.Bu Xəzər Universitetində Avropa Birliyinin akademik standardlarına uyğun qurulmasına və tanınmasına imkan verir.
Bu Xəzər Universitetində Avropa Birliyinin akademik standardlarına uyğun qurulmasına və tanınmasına imkan verir.


Film about Khazar University