Faktlar və statistika

Xəzər Universiteti Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan ilk ingilisdilli ali məktəbdir. 

Xəzər Universiteti Azərbaycanın təhsil siyasətində qabaqcıl rol oynayan ilk tədqiqat yönümlü özəl ali məktəbdir. 

Xəzər Universiteti Azərbaycanda sənaye və iş dünyası ilə, aparıcı yerli və beynəlxalq şirkətlərlə geniş əlaqəsi olan ali məktəblərdən biridir. 

Xəzər Universitəsi Azərbaycanda yeganə universitədir ki, onun tədris siyasəti və diplomları Avropa və Amerikanın aparıcı universitələri tərəfindən tanınır. 

Xəzər Universiteti Azərbaycanda kredit sistemini tətbiq edən ilk ali məktəbdir. 

Xəzər Universitetində əsas təhsil dili ingilis dilidir. Bu, tələbələrin müasir dərsliklərdən istifadə etməsi, təhsillərini xaricdə davam etdirməsi, xaricdən gələn müəllimlərin effektli dərs deməsi və s. kimi işlərə geniş imkan verir. 

Xəzər Universitetində keyfiyyət həmişə əsas meyar olmuşdur. Universitetdə yaradılmış «Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı mərkəzi» ölkəmizdə bu sahədə fəaliyyətə başlayan ilk qurumdur. 

Təhsildə keyfiyyəti və beynəlxalq standartları təmin etmək üçün Xəzər Universiteti beynəlxalq əlaqələrini daimi inkişaf etdirir, eləcə də  ölkəmizdə fəaliyyət göstərən tanınmış yerli və xarici şirkətlərlə yaxından əməkdaşlıq edir. 

Xəzər Universitetində Mühəndislik, tətbiqi elmlər, iqtisadiyyat, biznes idarəçiliyi, humanitar və sosial elmlər, beynəlxalq münasibətlər, təhsil və s. sahələr üzrə kadr hazırlığı aparılır. 

Müxtəlif ixisaslar üzrə magistr proqramları, Fəlsəfə doktoru (Ph.D.) proqramları və Azərbaycanda ən nüfuzlu proqramlardan olan MBA proqramı universitetin təhsil sistemində mühüm yer tutur. 

Fəaliyyətdə оlduğu müddətdə Хəzər Universiteti öz оrijinal təhsil mоdeli ilə, tətbiq etdiyi tədris prоqramlarının müasirliyi, verdiyi təhsilin keyfiyyəti və ciddiliyi ilə həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda hörmət və nüfuz qazanmışdır. 

Uni­versitetdə 2000-ə yaxın yerli və xarici tələbə təhsil alır. 

Professor-müəllim heyətinin təxminən 10 faizi universitetin öz məzunlarıdır. 

Xəzər universiteti xaricdən dəvət edilmiş mütəxəssislərin, eləcə də xaricə göndərilmiş müəllim və tələbələrin sayına görə Azərbaycanın və yaxın bölgənin ən qabaqcıl ali məktəbidir. 

Universitet nəzdində «Dünya» məktəbi, müxtəlif elmi mərkəzlər və tədqiqat institutları fəaliyyət göstərir. 

Universitetdə azərbaycanlılarla yanaşı ABŞ, bir sıra avropa ölkələri, eləcə də Çin, Koreya, Hindistan, Pakistan, İran, İraq, Türkiyə, Misir, Nigeriya, Anqola, bir sıra MDB ölkələri, və s. ölkələrdən əcnəbi tələbələr təhsil alır. Əcnəbi tələbələr təhsil alan tələbələrin təxminən 10-12 faizini təşkil edir. 

Universitetdə 200-dən çox professor-müəllim heyəti çalışır. Bunlar həm tanınmış yerli, həm də xaricdən dəvət olunmuş mütəxəssislərdir. 

Yerli mütəxəssislərin əksəriyyəti müxtəlif vaxtlarda müxtəlif proqramlar, qrantlar üzrə dünyanın müxtəlif ali məktəblərində təcrübə keçmiş, öz sahələrində söz və nüfuz sahibi olan ingilisdilli mütəxəssislərdir. 

Universitetdə yerli mütəxəssislərlə yanaşı, bir sıra xarici mütəxəssislər də çalışırlar. Hər semestr təxminən 10-20 xarici müəllim bütün semestr boyu Xəzərdə dərs deyir. Bununla yanaşı qısa müddətli dərs demək və elmi məruzələr etmək üçün tez-tez (ildə təqribən 80-100 nəfər) xaricdən mütəxəssislər dəvət olunur. Onlar tələbələrə 1 həftəlik, 2 həftəlik və 3 həftəlik intensiv dərslər verməklə kadr təminatını və tədris metodologiyasını gücləndirir. Onların rəhbərliyi ilə müəllimlər üçün treyninq kursları da təşkil edilir ki, bu da yerli müəllimlərin bilik, bacarıq və təcrübəsinin artırılmasına xidmət edir. 

Film about Khazar University