Yaz 2019 dərs yükü

Dərs yükü- Yaz 2019


 Fənnin kodu  Fənnin adı  Ön şərtlər  Kredit sayı  
  1-ci il   
 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (A) Yoxdur  8
2 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (B) Yoxdur  8
3 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (C) Yoxdur  8
 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (D) Yoxdur  8
5 CMS 101 İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (A) Yoxdur  6
 CMS 101 İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (B) Yoxdur  6
7 CMS 101 İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (C) Yoxdur  6
 CMS 101 İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (D) Yoxdur  6
9 AZLL 101 Azərbaycan dili (A) Yoxdur  6
10  AZLL 101 Azərbaycan dili (B) Yoxdur  6
11  AZLL 101 Azərbaycan dili (C) Yoxdur  6
12  AZLL 101 Azərbaycan dili (D) Yoxdur  6
13  AZH 150 Azərbaycan tarixi (A) Yoxdur  6
14  AZH 150 Azərbaycan tarixi (B) Yoxdur  6
15  AZH 150 Azərbaycan tarixi (C) Yoxdur  6
16 AZH 150 Azərbaycan tarixi (D) Yoxdur  6
17 ECON 100 İqtisadiyyata giriş (A) Yoxdur  3
18 ECON 100 İqtisadiyyata giriş (B) Yoxdur  3
19 ECON 100 İqtisadiyyata giriş (C) Yoxdur  3
20 ECON 103 Azərbaycan iqtisadiyyatı (A) Yoxdur  3
21 ECON 103 Azərbaycan iqtisadiyyatı (B) Yoxdur  3
22  ECON 103 Azərbaycan iqtisadiyyatı (C) Yoxdur  3
23 THM 101 Turizmin əsasları  Yoxdur  6
     
  2-ci il   
1 ENGL 102 İngilis dilinin əsasları- 2 ENGL 101 8
2 ENGL 103 Akademik ingilis dili (A) ENGL 102 8
3 ENGL 103 Akademik ingilis dili (B) ENGL 102 8
 ENGL 103 Akademik ingilis dili (C) ENGL 102 8
5 ENGL 216 İxtisas peşə üçün ingilis dili  ENGL 103 6
6 FREN 201 Fransız dili- 1 (A) Yoxdur  6
7 FREN 201 Fransız dili- 1 (B) Yoxdur  6
8 GERM 201 Alman dili- 1 (A) Yoxdur  6
9 GERM 201 Alman dili- 1 (B) Yoxdur  6
10  CHIN 201 Çin dili- 1 Yoxdur  6
11 MATH 101 Riyazi analiz (A) Yoxdur  6
12 MATH 101 Riyazi analiz (B) Yoxdur  6
13 MATH 101 Riyazi analiz (C) Yoxdur  6
14 ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (A) Yoxdur  6
15  ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (B) Yoxdur  6
16  ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (C) Yoxdur  6
17 ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (A) ECON 100 6
18  ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (B) ECON 100 6
19 ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (C) ECON 100 6
     
  3-cü il   
1 MGT 310 Menecment və təşkilat (A) ECON 100 6
2 MGT 310 Menecment və təşkilat (B) ECON 100 6
3 MGT 310 Menecment və təşkilat (C) ECON 100 6
 FIN 310 Maliyyə menecmentinin əsasları (A)   ACC 210 6
5 FIN 310 Maliyyə menecmentinin əsasları (B) ACC 210 6
 FIN 310 Maliyyə menecmentinin əsasları (C) ACC 210 6
7 MKT 301 Marketinqin əsasları (A) ECON 100 6
 MKT 301 Marketinqin əsasları (B) ECON 100 6
9 MKT 301 Marketinqin əsasları (C) ECON 100 6
10  BSA 215 İqtisadiyyat və biznes statistikası (A) MATH 101 6
11 BSA 215 İqtisadiyyat və biznes statistikası (B) MATH 101 6
12 BSA 215 İqtisadiyyat və biznes statistikası (C) MATH 101 6
13  ACC 340 Vergilər və vergitutma (A) ACC 210 6
14  ACC 340 Vergilər və vergitutma (B) ACC 210 6
15  ACC 410 İdarəetmə uçotu  ACC 210 6
16  ECON 310 Mikroiqtisadiyyat  ECON 201 6
17 THM 301 Ecotourism THM 100 6
18  THM 305 Tourism Transportation Systems THM 100 6
     
  4-cü il   
1 IB 440  Dünya ticarət təşkilatı və beynəlxalq ticarət  ECON 201 6
 ECON 440 Dövlət xərcləri və vergi inzibatçılığı  ECON 201 6
3 ECON 390 Dünya iqtisadiyyatı  ECON 202 6
4 MGT 440 İstehsalın və əməliyyatların idarə edilməsi  MGT 310 
 6
5 FIN 420 İnvestisiyaların idarə edilməsi  FIN 310 6
 MGT 450 İnsan resurslarının idarə edilməsi  MGT 310 6
 MGT 480 Liderliyin prinsipləri və tətbiqi  MGT 310 6
 MKT 450 Marketinq araşdırmaları  MKT 301 6
9 MKT 420 Beynəlxalq marketinq  MKT 301 6
10 ECON 425 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı  ECON 201 6
11  FIN 425 Sığorta işi  FIN 310 6


MBA

 ECON 830 Müəssisənin iqtisadiyyatı  Yoxdur 6
 ACC 801 Maliyyə uçotu  Yoxdur 6
 MGT 800 Tətbiqi biznes statistikası  Yoxdur
4 FIN 830 Maliyyə menecmenti  ACC 8016
5 MGT 810 Strateji biznes əlaqələri  Yoxdur 6
 ECON 890 Economic Development and Migration ECON 8306
 MGT 870 Layihələrin idarə edilməsi  Yoxdur
8 FIN 890 Advanced Corporate Finance FIN 830
 FIN 850 Maliyyə bazarları və institutları  FIN 8306
10 FIN 855 Vergi və vergi sistemi  ACC 8016
11  FIN 828 Beynəlxalq menecment ECON 830
12  MKT 850 Marketing Research MKT 840
13  ECON 960 Tədqiqat metodları  MKT 840
14 MGT 850 Əməliyyatların idarə edilməsi və logistika  ECON 830


İqtisadiyyat və Menecment departamentinin müdiri                 Ceyhun Məmmədov


Film about Khazar University