İşçi heyəti

Qəşəm Zeynalov - Dosent 

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru (Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və  kəşfiyyatı üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mailgzeynalov[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (243)


Araz Əsədov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə fəlsəfə doktoru (Krılov adına Neft Tədqiqatları İnstitutu, Rusiya)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: araz.asadov[at]khazar.orgİzat Şahsenov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)

E-mail: izat.shahsenov[at]khazar.orgTahir Məmmədov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, SOCAR Azərbaycan)

Enerjinin yeraltı rezervuarları: Geologiya-Modelləşdirmə üzrə magistr (Ecole Nationale Superieure de Geologie, Fransa)

E-mail: tahir.mammadov[at]khazar.org


Samir Vəliyev

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə doktorant (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: samir.valiyev[at]khazar.orgMəsud Mehrizadə

Neft Mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Şərif Texnoloji Universiteti, İran)

E-mail: mmehrizadeh[at]khazar.org

Ehsan Jafari Dastgerdi

Neft Mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Sahand Texnologiya Universiteti, İran)

E-mail: ehsanjafariengineer[at]gmail.com
Şəhriyar Alxaslı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Tulsa Universiteti, Oklahoma, ABŞ)

E-mail: shahriyar.alkhasli[at]khazar.orgElşən Əliyev

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Colorado School of Mines, ABŞ)

E-mail: aliyev.elshan[at]hotmail.com


Vəfa Əhmədzadə

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Imperial College London, UK)

E-mail: vafa.ahmadzada[at]gmail.comFilm about Khazar University