Professor-müəllim heyəti

Hamlet İsaxanlı - Fizika-Riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Fizika-Riyaziyyat elmləri doktoru (Rusiya Elmlər Akademiyası, Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu)

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi (Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya)

E-mail: hamlet[at]khazar.org  Nazim Kərimov

Fizika-Riyaziyyat elmləri doktoru (Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya)

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi (Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya)

E-mail: nazimkerimov[at]yahoo.comnkarimov[at]khazar.org
Əli Hüseynli

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu) 

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: ahuseynli[at]khazar.org; alihuseynli[at]gmail.comİbrahim Nəbiyev

Fizika-Riyaziyyat elmləri doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

E-mail: nabievim[at]yahoo.comElvin Əzizbəyov

Fizika-Riyaziyyat elmləri namizədi (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

E-mail: elvin.azizbeyov[at]khazar.org

Tərlan Qarayev

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

E-mail: qarayevtarlan[at]gmail.com
Lalə Atəmova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Riyaziyyat üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: ljafarova[at]khazar.org

Səbinə Sadıqova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

E-mail: sadigova.sr[at]gmail.com


Vüsal Məmmədrzayev

Magistratura (Tübingen Eberhard-Karls Universiteti, Almaniya)

E-mail: v.mammadrzayev[at]iset.ge

Cavanşir Əzizov

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Doktorantura (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

E-mail:javanshir.azizov[at]khazar.orgFilm about Khazar University