Tələbələr Haqqında Akademik Məlumatların Alınması

Universitetin tələbəsi haqqında hər-hansı bir məlumat tələbənin ica­zəsi olmadan üçüncü tərəfə verilə bilməz. İstis­na­lar yalnız, rəsmi yazılı müraciət olduğu halda, hüquq mü­ha­fizə orqanları üçün ola bilər. 

Film about Khazar University