İxtisasdəyişmə

Tələbələr bir ixtisasdan digər ixtisasa köçürülə bilər. İxtisasdəyişmə Təhsil Nazirliyinin razılığı əsasında aparılır. İxtisas dəyişmək istəyən tələbə Təhsil Nazirliyinin elektron portalına (www.transfer.edu.az ) müraciət etməlidir.

Film about Khazar University