İqtisadiyyat və Menecment

İqtisadiyyat və Menecment kafedrası İqtisadi Nəzəriyyə, Maliyyə və Menecmentin əsas sahələri üzrə beynəlxalq aləmdə tanınmış akademik ekspertlər qrupunu yaratmış və gənc tədqiqatçıları elmi tədqiqat işi aparmaları üçün müvafiq elmi mühit ilə təmin edir. Departamentin müxtəlif layihələrdə elmi yaradıcılıq məhsulları davamlı olaraq milli və beynəlxalq mükafatlara layiq görülür. 

Xüsusilə, İqtisadiyyat və Menecment kafedrası enerji sahələrinin iqtisadiyyatı üzrə elmi araşdırmalarına görə böyük nüfuza malikdir və bu sahədə Azərbaycanda aparıcı tədqiqat institutudur. Departamentin akademik heyətinin menecment sahəsində praktiki və nəzəri tədqiqatları maliyyə risklərinin idarə olunması, strateji idarəetmə və insan kapitalının idarə olunmasında yaranan problemlərin tədqiqini əhatə edir.

Film about Khazar University