SİMPOZİMUN MÖVZULARI

  • Dünya təhsil sistemləri, təhsil siyasəti və strategiya;
  • Ali təhsildə gedən proseslər və yeniliklər;
  • Təlim tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi strategiyası;
  • Təhsilin idarə olunması və liderlik;
  • Təhsilin planlaşdırılması və iqtisadiyyatı;
  • Təhsildə texnologiyaların tətbiqi;
  • Təhsilin sosial-mədəni əsasları (fəlsəfəsi, sosiologiyası, psixologiyası və tarixi)

Film about Khazar University