Sillabuslar

Yaz 2018

Azərbaycan dili Qətibə Mahmudova

Azərbaycan dili Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -4 Reyhan Mədətova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarix -2 Vurğun Əyyub

Azərbaycan dili Tünzalə Seyfullayeva

Azərbaycan dili Sevinc Ağayeva (Humanitar və Sosial Elmlər)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -2 İlahə Qurbanlı

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Humanitar və Sosial Elmlər)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Təhsil)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (İqtisadiyyat və Menecment)

Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası Reyhan Mədətova

Azərbaycan dili Elmira Məmmədova-Kekeç

Dünya ədəbiyyatı -2 Qardaşxan Əzizxanlı

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi -6 Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dramaturgiyası Dilbər Zeynalova

Onomastika (Azərbaycan dilinin onomologiyası) Qətibə Quliyeva

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -4 Vurğun Əyyub

Azərbaycan ədəbi dili tarixi Qətibə Quliyeva

Müasir Azərbaycan Dili -2 Qətibə Mahmudova

Azərbaycan dili Vəfa Aslanova (Mühəndislik və tətbiqi elmlər)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Aynur Qəzənfərqızı (Humanitar və Sosial Elmlər)

Nitq mədəniyyətinin Əsasları Əsmər Yusifzadə

Türk ləhcələrinin müqayisəli qrammatikası Elza Səmədova

Payız 2017  


Sillabus Azərbaycan dili Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan  dili 3 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 2 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 5 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 1 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Dünya uşaq ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 3 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Dilçiliyin əsasları İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Türkologiyaya giriş İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan dili 1 Sevinc Ağayeva 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Dünya ədəbiyyatı 1 Qardaşxan Əzizxanlı 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Zivər Hüseynli-Baylan 2017 Payız

Sillabus Mühacirət ədəbiyyatı Tünzalə Seyfullayeva 2017 Payız

Sillabus Müasir ədəbi cərəyanlar Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili I Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Morfoloji təhlil Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Fonologiya Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Film about Khazar University