Professor-müəllim heyəti

Mirsadegh Seyedzavvar

İstehsal və emal üzrə fəlsəfə doktoru (University of Tabriz, Iran)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

E-mailmseyedzavvar[at]khazar.orgHassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəls'əfə doktoru (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

Kimya Mühəndisliyi üzrə bakalavr, magistr (Shiraz University, former Pahlavi University, Shiraz, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: İstilik və Kütlə Mübadiləsi, Maye Dinamikası

E-mailhniknafs[at]khazar.org


Mehdi Kiyasatfar

Mexanika Mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (Urmiya Universiteti, İran)

Mexanika Mühəndisliyi üzrə magistr (Urmiya Universiteti, İran)

E-mail: mkiyasatfar[at]khazar.org


Fərəc Xalikov

MS in Aerospace Engineering (Aachen University of Applied Sciences, Germany)

E-mail: faraj.khalikov[at]gmail.comZahid Nəbiyev

MS in Design of Rotating Machines (Cranfield University, UK)

E-mail: zahidnabiyev[at]gmail.com

Əli Hüseynli

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu) 

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: ahuseynli[at]khazar.org; alihuseynli[at]gmail.comRasoul Moradi

Kimya mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mailrmoradi[at]khazar.org
Fərid Əliyev

Boru mühəndisliyi və dizayn üzrə magistr (University of San Jorge, Spain)

E-mail: faridaliyev87[at]gmail.com
Səbuhi Qəniyev

Elektronika mühəndisliyi üzrə magistr (Beynəlxalq İslam Universiteti, Kuala Lumpur, Malayziya)

E-mail: sqaniyev[at]khazar.org
Film about Khazar University