Əlaqə

Xəzər Universiteti

Məhsəti küçəsi 41, 1096, Bakı, Azərbaycan

Otaq  506, Məzunlarla İş Mərkəzi

Tel: (+994 12) 421 79 16 (274)

E-mail: bbayramov@khazar.org (Baba Bayramlı)

Film about Khazar University